sdfas

SOSYALCİNİN PUSULASI

HAN VE KERVANSARAYLAR

Türkiye'nin dört bir yanında Selçuklular döneminde inşa edilen han ve kervansaraylar vardır. Bu yerler, ticaret yolları üzerine kurulmuş, aralarında deve ile 9 saat yolculuk yapılacak bir mesafe vardır (40 km). Han ve kervansaraylar, uzak yerlerden ticaret yapmak için yola revan olanların geceleri konakladıkları güvenli yerler idi. Savaş dönemlerinde kale görevi görmüş, sulh döneminde bazen pazar yeri olmuş bazen de otel görevi görmüşlerdir.

Adana-Ceyhan-Kurtkulağı Kervansarayı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan tarihi Kurtkulağı kervansarayı, 17. Yüzyılda Hüseyin Paşa tarafından yaptırılmıştır. Tarihi kervansaray daha sonra Mimarbaşı Mehmet Ağa tarafından yeniden onarımdan geçirilmiştir.

Tokat-Pazar-Mahperi Hatun Kervansarayı

Tokat'ın Pazar ilçesinde yer alan Mahperi Hatun Kervansarayı, Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad'ın birinci eşi Mahperi Hatun tarafından M.1238-1239 inşa ettirilmiştir. Günümüze kadar ulaşabilen tarihi kervansaray, Konya'yı Sinop'a bağlayan ticaret yolu üzerinde yer almaktadır.

Aksaray-Sultan Hanı

H.626-M1229 yıllarında Selçuklu İmparatoru Aleaddin Keykubat tarafından inşa ettirilen Sultan Hanı, Aksaray-Konya yolu üzerinde yer almaktadır. Han yapıldığı dönemden bir süre sonra yanmış ve Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında mütevelli Seraceddin Bin Ahmet Bin El Hasan tarafından onarımdan geçirilmiştir.

Türkiye'de ki Bazı Kervansaraylar

Rüstem Paşa Kervansarayı (Edirne)

Ali Paşa Çarşısı ve Kervansarayı (Edirne)

İbrâhim Paşa Kervansarayı (İstanbul)

Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı (Malatya)

Kebeciler Kervansarayı (Bitpazarı)

Rüstem Paşa Kervansarayı (Galata)

Ali Paşa Kervansarayı (Bursa)