sdfas

SOSYALCİNİN PUSULASI

İNSANOĞLU UÇAMAZ MI?

Göklerde kuşlar gibi süzülmek ne kadar da güzel olurdu değil mi? Dünya tarihinde uçmayı başaran ve tarihe uçan ilk insan olarak geçen Hezarfen Ahmet Çelebi'dir.

1609 yılında İstanbul'da doğmuştur. Meraklı yapısı, matematiğe ve sayılara olan ilgisi arkadaşları arasından fark edilmesini sağlamıştır. Yaptığı deneyler ve bilime önem vermesinden dolayı halk tarafından Farsça "Bin Fenlİ" anlamına gelen "Hezarfen" lakabıyla tanınmıştır.

Uçmaya merak saran Hezarfen 10. yy' da kapı kanatlarıyla uçmaya çalışan Cevheri'nin çalışmalarından yararlanmıştır. Kuşları, hava akımlarını ve insan bedenini incelemiştir. Yakın arkadaşı Lagari Hasan Çelebi ile birlikte insanın uçabilmesi için gerekli kanat yapısını geliştirerek çeşitli uçuş denemeleri yapmıştır.

Lodoslu bir günde kendi geliştirdiği kanatları takarak kendisini Galata Kulesi'nin tepesinden aşağı bırakmıştır. Bir kuş gibi süzülen Hezarfen yaklaşık 3500 metrelik uçuşla boğazı geçerek Üsküdar'da Doğancılar semtine inmiştir. Bu olay Osmanlı'da ve Avrupada çok büyük ilgi görse de dönemin ileri gelenleri tarafından çok bilgili ve zeki bulunan Hezarfen Ahmet Çelebi tehlikeli görülerek Cezayir'e sürgün edilmiştir.