sdfas

GÜNCELİN MERAKLISI

MUHTEŞEM SAYILAR VE DOĞA

İtalya'da yaşamış olan Leonardo Bigollo namı diğer Fibonacci, Ortaçağ matematiğinde yeni bir kapı aralayarak, kendi adı ile anılan "Fibonacci dizilerini" keşfetmiştir. Bu sayıların özelliği, dizideki sayılardan her birinin kendisinden önce gelen iki sayının toplamından oluşmasıdır.

Fibonacci dizisi 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, ... şeklinde devam etmektedir. Bu dizilerde 13. Sayıdan sonra gelen her sayının, önceki sayıya bölümü ise sabit bir şekilde ilerlemektedir.

233 / 144 = 1,618

377 / 233 = 1,618

610 / 377 = 1,618

987 / 610 = 1,618

İşte bu sabit devam eden orana "Altın Oran" denir. Doğada pek çok canlının bu oranı taşıdığı ise incelemeler sonucu ortaya çıkmıştır.

En bilinen örnek, salyangozun kıvrımlarıdır. Her bir odacık, önceki odanın iki katı büyüklüğünde oluşmaktadır. Tıpkı Fibonacci dizisindeki sayıların her birinin kendisinden önce gelen iki sayının toplamından oluşması gibi.

Mesela ayçiçeklerin yaprak sayısı genellikle Fibonacci sayılarından birini verir; 55 ya da 89 yapraklıdırlar. Trilyumun 3, menekşenin 5, hezeran çiçeğinin 8, kadife çiçeğinin 13, hindiba çiçeğinin 21 yaprağı vardır.

Leonardo da Vinci'nin "Vitruvius Adamı" çalışmasında, Fibonaci'den etkilenmiş ve insan vücudunda da altın oranın olduğunu göstermiştir.