sdfas

PROBLEMSİZ MATEMATİK

14 MART Pİ SAYISI GÜNÜ

Her yıl 3. ayın 14. Günü matematik sabiti pi sayısı anısına özel gün olarak kabul edilmiştir. Bu tarihin seçimindeki etken pi sabitinin yaklaşık değerinin 3,14 olmasıdır.

Pi sayısını genelde sembolü ile tanırız. Bu sembol aslında Yunan alfabesinin on altıncı harfidir. Leonard Euler, İsviçreli Matematikçi, bu sembolü ilk kullanan kişidir.

Başka kaynaklarda ise daha milattan önce 287-212 seneleri arasında yaşamış olan Arşimet'in bu sayıyı kullandığı söyleniyor. Pi sayısının tam sayılı kesir olarak ifadesi 3 tam 1/7 'dir. Bu da sayısal olarak 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 592? şeklinde devam eden irrasyonel bir sayıya denk düşmektedir.

Bu sayı herhangi bir dairenin çevresinin çapına oranlanmasıyla bulunmuştur. Tüm dairelerde sonuç pi sayısını vermektedir.

15. yüzyıl Türk İslam Matematikçisi Giyaseddin Cemşid, yaşadığı dönemde bu sayıya yuvarlama bir değer atamıştır.