sdfas

EĞLENCELİK

KOMŞU, KOMŞU

- Komşu, komşu!

- Hu, hu!

- Oğlun geldi mi?

- Geldi.

- Ne getirdi?

- İnci, boncuk.

- Kime, kime?

- Sana, bana.

- Başka kime?

- Kara kediye.

- Kara kedi nerede?

- Ağaca çıktı.

- Ağaç nerede?

- Balta nerede?

- Suya düştü.

- Su nerede?

- İnek içti.

- İnek nerede?

- Dağa kaçtı.

- Dağ nerede?

- Yandı bitti kül oldu.