sdfas

Bilgi Evlerimiz

Nasıl Üye Olunur ?

Bilgi Evlerine Üyelik Başvurusu Ve Hizmetlerden Yararlanma Tamamen Ücretsizdir. Bilgi Evlerine Güngören’de oturan veya Güngören’deki okullardan birinde okuyan her ilk ve ortaokul öğrencisi üye olabilir. Üyelik başvurusu veli tarafından, veli ve öğrenci kimliği ibrazı ile yapılmaktadır. Güngören dışında oturup Güngören’deki okullardan birinde eğitim alan öğrenciler için öğrenci belgesi sunulması zorunludur.

ÜYELERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 • Üyeler, Bilgi Evine her gelişinde üyelik kartını yanında bulundurur. Katılacağı hizmetle ilgili devamlılık takibi için üyelik kartının kart okuyucuya okutması zorunludur.
 • Üyeler etüt, kulüp, gezi gibi kontenjanla sınırlı hizmetlerden İdarenin plan ve programı dahilinde yararlandırılırlar.
 • Konu tekrarı programlarımıza kayıt yaptıran üyelerimizin programa devam zorunluluğu vardır. Mazeretsiz olarak dönem süresince 3 ders devamsızlık yapan üye, yedekte bekleyen üyelere yer verilmek üzere programdan çıkarılarak, yedek listesinin sonuna kaydedilir. Bu durumdaki üye etüt, kütüphane, kulüp etkinlikleri gibi diğer hizmetlerden yararlanmaya devam edebilir.
 • Üyelerin Bilgi Evlerine ulaşımı ve giriş çıkışları velinin sorumluluğundadır.
 • Bilgi Evine tablet ve bilgisayar getirilmez. Üye, velisinin izni olduğu takdirde, yalnız aileyle iletişimde kullanılmak koşulu ile yanında telefon bulundurabilir. Telefon sessiz konumda, çantada tutulur. Asla elde ve masa üzerinde bulundurulamaz.
 • Üye, kendi kişisel eşyalarının muhafazasından sorumludur. Herhangi bir kayıp eşya için çalışanlar ve üyeler sorumlu tutulamaz, sorgulanamaz, kişisel eşyalarında arama yapılamaz. (Sadece, kayıp eşyanın tarifi yapılarak buluntu eşya olup olmadığı hususunda görevlilerden bilgi istenebilir.)
 • Milli ve dini bayramlar, resmi tatil günleri ve kamu çalışanları için idari tatil ilan edilen günlerde Bilgi Evleri kapalıdır.
 • Kütüphane ve dersliklere su hariç içecek ve yiyecekle kesinlikle girilmez.
 • Her üye bir kitabı 15 gün süreyle ödünç alabilir. Kaynak kitaplar (ansiklopedi, sözlük, vb.) ödünç verilmez.
 • Kütüphanelerdeki bilgisayarlar görevlinin bilgisi ve yönlendirmesi ile araştırma yapmak ve ödev hazırlamak içindir. Üyeler istedikleri bilgileri yazıcıdan çıktı olarak alabilirler.
 • Kaydı tamamlanan üye ve veliler yukarıdaki kurallar ile herhangi bir maddi yükümlülük getirmeyecek tüm yeni yönetmelik ve yazılı/sözlü olarak duyurusu yapılan kuralları peşin olarak kabul etmiş sayılır.